Scorul acestui articol
[Total: 23 voturi. Media: 4.3]

Înclinaá¹­ii am arătat. Închisorile comuniste, mineriadele, voluptatea arestărilor preventive fără temeinicie legală… Un germen de demená¹­ă a distrugerii prin fracturarea fibrei morale a celui presupus inamic există á¹£i în noi. Nu a apucat să de dezvolte prea mult, să atingă forme monstruoase, deoarece humusul sufletesc al naá¹­iei are deficit de bestialitate; a fost hărăzit de natură mai degrabă pentru cultivarea mămăligoaselor.
În ultimii ani însă, un politician – brută, aruncat de sila mării direct pe insula noastră bucolică, a á¹£tiut cu satanică eficiená¹­ă să stimuleze secreá¹­ia populară de ură á¹£i intoleraná¹­ă. Minciună, învrăjbire, inechitate, împinse la limita suportabilului á¹£i, mai ales, ruinarea speraná¹­ei că ceva se mai poate indrepta, i-au exasperat pe mulá¹­i români, obligându-i să se gândească la soluá¹­ii extreme. Unii s-au orientat spre variante implozive, răspunzând sistemului ticăloá¹£it prin emigrare, claustrare sau sinucidere, alá¹­ii au ales să experimenteze replici explozive.
Cum să te aperi de forfecarea rezultată din lunecarea salariilor á¹£i pensiilor tăiate peste devalizarea bugetului naá¹­ional prin hoá¹­iile uriaá¹£e de la ANRP?
Cărei jusá¹­iá¹­ii să-i încrediná¹­ezi nedreptăá¹­ile care te sufocă, atunci când justiá¹­ia oficială protejează pe faá¹­ă hoá¹­ul suprem á¹£i famiglia lui nesăá¹­ioasă?
În ce democraá¹­ie să mai crezi, când multele milioane de voturi ale exasperării tale sunt aruncate la gunoi dintr-un condei, cu sprijinul chiar al exponená¹­ilor de vitrină ai acestei democraá¹­ii?
á¹¢i atunci nu-á¹­i rămân decât soluá¹­iile pe cont propriu. Să te izolezi până la limita asocialului, să te imunizezi la răul din jur sau, în extremis, să o dai pe haiducie. Să încerci a-á¹­i face dreptate singur, după posibilităá¹­i á¹£i cât te duce capul.
Eu n-aá¹£ lua în derâdere cazul adolescentului din Craiova autodeclarat adept ISIS. á¹¢tiu, „žjihadistul Luigi” sună mai degrabă a titlu de caná¹­onetă napolitană decât a ameniná¹­are teroristă de nivel 3. Cu toate acestea, oltenaá¹£ul ăsta spălăcit, cu obrazul încă neatins de lama de ras, a făcut niá¹£te paá¹£i incredibili în direcá¹­ia unei alienări fără întoarcere: s-a convertit la islamism, á¹£i-a luat nume de arab (Omar al-Faruq), a învăá¹­at limba arabă suficient cât să posteze în ea, pe blogul „žGazda islamică”, mesaje encomiastice la adresa lui Allah á¹£i, apoteotic, s-a lepădat de tatăl său natural pentru a se pune, cu trup á¹£i suflet, în slujba Coranului.
Povestea minorului Luigi, devenită publică în urma anchetei DIICOT, cred că permite developarea unui mecanism: în ce fel á¹£i din ce motive atât de mulá¹­i tineri creá¹£tini, din disoluta Europă, pot fi atraá¹£i spre barbarie á¹£i autodistrugere. Se întâmplă din decepá¹­ie, din lehamite, din mersul strâmb al lucrurilor, din descoperirea ineficiená¹­ei de nesuportat a doctrinelor care ne conduc, a slujbaá¹£ilor care le aplică.
Unii, puá¹­ini, urcă fraudulos á¹£i galopant; pe umerii altora, din ce în ce mai mulá¹­i, ce se târăsc tot mai anevoie, storá¹£i ca vitele de povară.
Iar totul se petrece sub oblăduirea statului. Forá¹­oá¹£ii îá¹£i construiesc legi protectoare care să-i apere de slăbănogii metamorfozaá¹­i în râme.
Religia creá¹£tină a transformat binele, milostenia, alinarea suferiná¹­ei aproapelui în ceva pur declarativ. Mor ará¹£i, ca pe rug, tinerii de la Colectiv iar Patriarhul rămâne rece á¹£i ne predică, mânios, despre satanism. Se sinucid adolescená¹­ii, în serie, la Casa de Copii iar biserica ortodoxă nici măcar nu tresare cu vreo declaraá¹­ie de compasiune. Să ne mai întrebăm atunci de ce unii dintre cei încă vii încep să privească spre Coran? De ce se convertesc la islamism?
Justiá¹­ia democrată se împăunează cu virtuá¹­i nemeritate. Ne amăgeá¹£te c-ar fi independentă, echitabilă, oarbă, pe când noi o vedem părtinitoare, slugarnică, jonglând cu dubla măsură. Când Traian Băsescu e liber á¹£i Gheorghe Mencinicopschi în arest, nu-á¹­i vine să comuá¹­i pe auto-dreptate?
Auto „“ dreptatea, însă, ar trebui să declaná¹£eze un cod roá¹£u, de alertă maximă!
Căci sună a anarhie. A violená¹­ă. A disoluá¹­ie. A suflu terorist!
Ce zic prorocii neamului despre recurgerea la auto-dreptate? Nu cumva că ar trebui evitată mai degrabă decât provocată?
Nu de alta dar atunci când nu vezi limanul, moartea poate deveni ea însăá¹£i un liman.
á¹¢i pentru tine dar á¹£i pentru cei din jur.

Contele de Saint GermainEditorialeAllah,ANRP,auto-dreptate,bucolic,cantoneta napolitana,Casa de copii,Colectiv,Coran,DIICOT,Europa,explozie,Gheorghe Mencinicopschi,haiducie,implozie,ISI,jihadistul Luigi,mineriade,Patriarh,terorismÎnclinaá¹­ii am arătat. Închisorile comuniste, mineriadele, voluptatea arestărilor preventive fără temeinicie legală... Un germen de demená¹­ă a distrugerii prin fracturarea fibrei morale a celui presupus inamic există á¹£i în noi. Nu a apucat să de dezvolte prea mult, să atingă forme monstruoase, deoarece humusul sufletesc al naá¹­iei are deficit...Blog politic si polemic