Scorul acestui articol
[Total: 34 voturi. Media: 4.4]

Dacă ar fi să plasăm poporul român, așa cum a fost el lăsat de la Dumnezeu, între extremele existená¹­iale formulate de Plaus („Homo homini lupus est”) și Seneca („Homo sacra res homini”), ne-am confrunta cu o contradicá¹­ie greu de împăcat. Românii sunt, pe de o parte, somnolená¹­i á¹£i contemplativi, îndurători á¹£i blajini, ospitalieri á¹£i colocviali dar, de-i calci pe coadă á¹£i depăá¹£eá¹£ti anumite limite cu ei, iute devin explozivi á¹£i aprigi, eroici á¹£i greu de înduplecat.
Punându-l deoparte pe Vlad Ṭepeá¹£ cel vândut azi amatorilor de senzaá¹­ional (un produs al cronicarilor á¹£i legendelor, nu se á¹£tie cât de conform cu originalul din epocă), nicăieri în tipologizările obiective sau în cliá¹£eele istoriei românii nu sunt înfăá¹­iá¹£aá¹­i ca niá¹£te barbari.
Nici cruzi ca hunii, ce-á¹£i mutilau copiii – băieá¹­i „producandu-le cicatrice faciale si deformandu-le nasurile pentru a-i face mai „fiorosi” la maturitate”, nici sângeroá¹£i ca tătarii, ce măcelăreau populaá¹­ii întregi apoi jefuiau á¹£i incendiau oraá¹£ele cucerite.
Românii á¹£i-au construit de-a lungul istoriei lor sedentare o imagine mai degrabă de „băieá¹­i buni”. E adevărat, uneori cu metehne balcanice – de dat cu jula ori de umblat cu bacá¹£iá¹£ul, alteori cu răutăá¹­i neaoá¹£e – de celebrat moartea caprei vecinului dar, esená¹­ialmente, prietenoá¹£i, afectuoá¹£i, milostivi, fiiná¹­e de casă á¹£i de suflet.
De-o vreme, însă, pare că cineva á¹£i-a propus să schimbe această imagine idilică despre români, să îi prezinte drept un popor tarat á¹£i dezumanizat, ce ar trebui trecut prin focul suferiná¹­elor exemplare pentru a mai putea primi o á¹£ansă la recuperare. Se acá¹­ionează metodic, la nivel de instituá¹­ii esená¹­iale, ca să ni se implanteze un nou ADN, cu spirală corcită, prin care să uităm cine á¹£i de ce suntem noi á¹£i să devenim ce á¹£i cum vor alá¹­ii.
Ieri presa a anuná¹­at, pe un ton triumfalist (cu foarte mici excepá¹­ii), că preá¹£edintele Johannis a respins cererile de graá¹­iere formulate de Monica Ridzi á¹£i Gheorghe Mencinicopschi.
Tot ieri, în Parlament, s-a aplaudat vestea că Dan á¹¢ova poate fi arestat preventiv.
Cu vreo trei zile în urmă, era adusă la DNA, spre a fi încătuá¹£ată preventiv, o gravidă în luna a 7-a, Crinuá¹­a Dumitrean, ce mai avortase odată din cauza stresului. Culmea cinismului, în nemăsurata lor grijă pentru om, procurorii au cerut la sediul DNA á¹£i o ambulaná¹­ă. Care chiar s-a dovedit necesară.
Întreb: sunt acestea comportamente de români autentici, de instituá¹­ii normale, puse în slujba omului á¹£i a dreptului fundamental al acestuia, la viaá¹­ă? Sau asistăm la experimentarea unor instrumente de tortură fizică á¹£i psihică, setate pe modul „intimidare” (ca să nu spun „exterminare”) de un „Mengele reloaded”?
Klaus Johannis ni se prezintă, cu fiecare apariá¹­ie, tot mai cazon, mai sec, mai androidic. De parcă trecerea timpului transformă în el, la vedere, pielea în armură nituită, sângele în ulei ancrasat, sufletul în cuvinte moarte (nu Goethe spunea : „cuvintele sunt imaginea sufletului”¦”?).
Ce-o fi fost oare în capul lui când, putând să ni se înfăá¹­iá¹£eze uman, printr-o graá¹­iere, a ales să se laude cu inima sa artificială, de plastic, întorcând capul în altă parte?
În ce fel ar fi avut de suferit lupta anticorupá¹­ie dacă preá¹£edintele i-ar fi iertat pe cei doi care au stat deja un an în închisoare á¹£i care, fiecare în felul lui, întruneau circumstaná¹­e temeinice de clemená¹­ă? Mai ales că ambii erau percepuá¹­i de lumea de pe stradă mai degrabă ca victime colaterale ale mizeriei politice dâmboviá¹­ene decât ca personaje nocive pentru comunitate. S-ar fi creat un precedent? Ce precedent? Că preá¹£edintele poate fi á¹£i sensibil la suferiná¹­ele semenilor? Că poate fi á¹£i om, nu doar un primitiv cinic precum cel de dinaintea sa?
Cât despre apetitul pantagruelic pentru arestări preventive al DNA-ului, am priceput: umilirea prin cătuá¹£e face parte din efectele speciale, de tip hollywoodian, ale grandioasei coproducá¹­ii româno „“ americane consacrată făptuirii justiá¹­iei prin teroare á¹£i delaá¹­iuni. Există însă o singură problemă: partenerii strategici ne cer nouă să facem în România ceea ce ei, la domniile lor acasă, nu á¹£i-ar permite nicicând să facă. Ca á¹£i cu închisorile secrete. La prosti, la sclavi, nu pe malul Potomacului, in sanctuarul democratiei. Păi e corect? E respectuos? E moral?
Asta se numeá¹£te dezumanizare planificată. Asta se numeá¹£te experiement de animalizare.
Se pare că cineva are interesul să transforme un popor bland, compasiv, pacifist într-un soi de dihanie nefrecventabilă. A cărei sacrificare, dacă, la un moment dat, se va impune, să nu stârnească prea multe proteste á¹£i păreri de rău.
Suntem asaltaá¹­i din toate direcá¹­iile de alogeni care se jură că vor să ne facă bine. Dacă e nevoie, chiar cu forá¹­a. Am aflat cu ocazia asta, via DNA (Kovesi „“ ce nume românesc), via Preá¹£ediná¹­ie (Johannis „“ ce daco-roman neaoá¹£), că „lupta impotriva corupției este prioritatea absolută È‹n România”, nu dezvoltarea È™i progresul țării „“ cum am fi crezut noi, naivii. Pustiim totul, desfiiná¹­ăm mediul de afaceri autohton, paralizăm administraá¹­ia publică a tării, arestăm selectiv, pentru palmares, fără să ne gândim la conseciná¹­e á¹£i, odată cu poporul, vor dispărea á¹£i corupá¹­ii. Eficient plan. á¹¢i patriotic!
Seduá¹£i de atâta efervescená¹­ă justiá¹­iaristă nici nu vom mai avea timpul să observăm că nu mai á¹£tim ce-i lacrima pentru durerea aproapelui, că hrana noastră s-a esená¹­ializat până la nivel de sânge á¹£i suferiná¹­ă de semen. Vom deveni niá¹£te cyborgi ai universului, adică ai nimănui. Fără á¹­ară á¹£i fără identitate.
Primul pas se face acum: dezumanizarea.

Contele de Saint GermainEditorialeADN,animalizare,Crinuta Dumitrean,Dan Sova,dezumanizare,Dumnezeu,Gheorghe Mencinicopschi,Goethe,Hollywood,Homo homini lupus,homo sacra res homini,huni,Klaus Johannis,Mengele,Monica Ridzi,Plaus,Seneca,tatari,Vlad TepesDacă ar fi să plasăm poporul român, așa cum a fost el lăsat de la Dumnezeu, între extremele existená¹­iale formulate de Plaus ('Homo homini lupus est') și Seneca ('Homo sacra res homini'), ne-am confrunta cu o contradicá¹­ie greu de împăcat. Românii sunt, pe de o parte, somnolená¹­i á¹£i contemplativi,...Blog politic si polemic