Scorul acestui articol
[Total: 29 voturi. Media: 4.2]

Jurământul judecătorilor á¹£i procurorilor
„Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei,să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire.”
Legea 303/2004, Art. 34

Conceptul de „žjustiá¹­ie independentă” este, în terminologia politică, strict derivat din acela de „žseparare a puterilor în stat”. În dicá¹­ionarele democraá¹­iei, mult invocata independená¹­ă a justiá¹­iei se referă strict la relaá¹­ia acesteia cu celelalte puteri statale (legislativă á¹£i executivă) á¹£i nicidecum la relaá¹­ia ei cu TOṬI factorii cu care interacá¹­ionează á¹£i în slujba cărora este menită să funcá¹­ioneze, cum ar fi, de pildă: legea ori interesul social. Justiá¹­ia nu poate á¹£i nu trebuie să fie independentă de lege ori de interesul social.
La noi se încurajează o anomalie care distorsionează complet geometria ce ar trebui să asigure echilibrul între puterile, teoretic egale, ale statului: pe de o parte Parlamentul á¹£i Guvernul pot fi pulverizate, pur á¹£i simplu (ceea ce se á¹£i întâmplă), de parteneriatul discreá¹­ionar procurori „“ judecători, fără ca respectivele instituá¹­ii să se poată apăra eficient de eventuale abuzuri; pe de altă parte, orice încercare a legislativului de ajustare prin pârghii democratice a unor inadvertená¹­e din noile coduri de procedură á¹£i orice iniá¹­iativă a executivului în direcá¹­ia, absolut legală, umanitară á¹£i practicată peste tot, de a proceda, periodic, la amnistieri sau graá¹­ieri (ca să mă rezum doar la acest exemplu) sunt întâmpinate din partea structurilor justiá¹­iei á¹£i a portavocilor acestora cu o opoziá¹­ie feroce á¹£i cu scandaluri mediatice absolut furibunde. „žJustiá¹­a este ameniná¹­ată”, „žjustiá¹­ia este în pericol”, „žjustiá¹­ia este atacată”, „žjustiá¹­ia este împiedicată să lucreze”, „žjustiá¹­ia a devenit á¹­inta corupá¹­ilor cu gulere albe” etc. etc. etc.
S-a ajuns la un dezechilibru atât de grav, la o timorare atât de făá¹­iá¹£ă a parlamentarilor á¹£i guvernaná¹­ilor din toate structurile operaá¹­ionale, încât, administrativ, á¹­ara este de-a dreptul paralizată. Hoá¹­ii din poziá¹­ii de decizie nu mai au curaj să miá¹£te ceva nici măcar în direcá¹­ia bună; cinstiá¹­ii, de pe unde s-o mai fi rătăcit câte unul, se á¹­in departe de orice semnătură ce aprobă finaná¹­ări, căci, aá¹£a cum ne arată numeroase exemple, totul poate fi interpretat. Vine un nebun, îá¹­i face un denuná¹­ la á¹£to, pentru că, într-un anumit moment, l-ai trimis la plimbare sau la spitalul 9 á¹£i, până să te dezmeticeá¹£ti, să te aperi, să-á¹­i demonstrezi nevinovăá¹­ia (altă inepá¹­ie a justiá¹­iei noastre canibale), arestul preventiv te mănâncă.
Se împlineá¹£te un an de când parcarea din faá¹­a blocului meu a fost demolată (o jumătate de zi a durat demolarea), în vederea modernizării. Trebuiau asfaltaá¹­i 1000 mp á¹£i trasate apoi niá¹£te dungi albe, cu var. Treabă de cel mult o săptămână, în mod normal. Ei bine, grandioasa lucrare stagnează á¹£i acum pentru că primarul nu cutează să semneze bugetul pentru finalizarea proiectului. Omul mai are câteva luni de mandat á¹£i se fereá¹£te ca dracu”™ de tămâie să n-o ia cumva prin scaieá¹­i, să se pricopsească, taman la spartul târgului, cu vreun procuror prins ciuline de turul nădragilor săi.
– á¹¢i-atunci ce-ai vrea? „“ vor sări intransigená¹­ii să mă desfiiná¹­eze. Să-i lase DNA-ul să fure in continuare, nestingheriá¹­i? Specimen de pesedist peltic ce eá¹£ti! Îá¹­i plăcea cu Mazăre, era miá¹£to cu Nichita…?
Aá¹£ vrea, preablânzilor, ca această justiá¹­ie să mă convingă că este de bună crediná¹­ă, impará¹­ială á¹£i nu o prelungire otrăvită, „žspada lui Laertes”, a securistului resentimentar ale cărui gene paterne le poartă.
Cineva, cu apucături păgâne, se tot chinuie de-o vreme să ne îndese pe gât un idol de lut bine á¹£lefuit cu laude deá¹£ăná¹­ate. Numele acestui surogat de Dumnezeu, la care suntem invitaá¹­i să ne închinăm fără a cerceta prea mult, este Laura Kovesi. O doamnă care, deá¹£i cu fiecare nouă zi de lucru îá¹£i mai încalcă o dată jurământul de profesie, conform căruia s-a angajat să-á¹£i îndeplinească atribuá¹­iile „cu onoare, conștiință și fără părtinire”, ne cere angelic, de câte ori are prilejul, încredere á¹£i sprijin.
Eu, în Laura Kovesi, nu pot avea, deocamdată, încredere. De ce? Pentru că, zi de zi, domnia sa pică testul de integritate á¹£i impará¹­ialitate cu nume de identificare Băsescu.
„žJur să respect Constituá¹­ia” „“ ne-a promis, la înscăunare, doamna Kovesi. A jurat, deci, să respecte á¹£i următoarele prevederi ale acesteia:
ARTICOLUL 16
(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

De ce, atunci, îl privilegiază DNA-ul doamnei Kovesi pe Traian Băsescu închizându-i dosarele Flota á¹£i Casa din Mihăileanu á¹£i á¹­inând la sertar, în nelucrare, atâtea documente á¹£i mărturii care îl incriminează pe fostul preá¹£edinte în zeci de speá¹­e?
De ce DNA-ul doamnei Kovesi comite discriminări între Traian Băsescu á¹£i marii lui adversari politici (Adrian Năstase, Dan Voiculescu, Victor Ponta), pe aceá¹£tia „žlucrându-i” în regim de urgená¹­ă, cu multe semne de întrebare privind corectitudinea procedurilor á¹£i argumentelor juridice utilizate împotriva lor iar pe Traian Băsescu ocolindu-l protector, plasându-l, flagrant, mai presus de lege?
Este această „žneatingere de Băsescu” o atitudine integră á¹£i impará¹­ială?
Sau o fi altceva? Cam ce á¹£opteá¹£te târgul!
Unii vorbesc de ordine de imunitate pentru Traian Băsescu primite din afară. De la partenerii noá¹£tri strategici. Dacă-i aá¹£a, dacă doamna Kovesi se află sub comandă neromânească á¹£i acceptă chiar să încalce Constituá¹­ia á¹­ării sale pentru a îndeplini aceste ordine, atunci încadrarea ar putea fi, la momentul adevărului, trădare de á¹­ară.
Alá¹­ii spun că ar fi vorba de recunoá¹£tiná¹­ă. Doamna Kovesi pur á¹£i simplu nu poate muá¹£ca mâna care i-a semnat numirea într-o demnitate atât de înaltă. Delictul s-ar numi „žpărtinire” iar á¹£efa DNA ar putea fi acuzată de sperjur á¹£i toate cele ce derivă de aici.
Dar cea mai gravă dintre explicaá¹­iile care se vehiculează pe piaá¹­ă în legătură cu pasivitatea DNA faá¹­ă de Traian Băsescu este á¹£antajul. Conform binecunoscutelor sale apucături á¹£i criterii de selecá¹­ie, TB nu ar fi numit pe cineva într-o poziá¹­ie cheie fară ca, mai înainte, să se asigure că îl are la mână, pe acel cineva, cu fapte compromiá¹­ătoare. Aá¹£adar á¹£i doamna Kovesi ar fi á¹­inută în lesă cu un astfel de secret. De-aici neatingerea lui Băsescu cu vreun dosar instrumentat de DNA, de-aici lipsa de reacá¹­ie a capilor binomului SRI „“ DNA (altfel foarte ará¹­ăgoá¹£i cu cei care-i critică) la multele á¹£i gravele acuze pe care fostul preá¹£edinte le-a formulat la adresa lor, mai ales ca s-o apere pe Elena Udrea.
De-asta nu cred, deocamdată, în onestitatea Laurei Kovesi. Pentru că se împiedică, mereu, la testul Băsescu.
Vedeá¹­i? Spun DEOCAMDATÄ‚. Pentru că, dacă aá¹£ face abstracá¹­ie de această poticneală, care mie-mi miroase, pestilená¹­ial, fie a sperjur, fie a á¹£antaj, fie a trădare de á¹­ară, imaginea doamnei Kovesi ar putea primi á¹£ansa de a deveni, cu timpul, chiar cuceritoare. Pentru a face, însă, o astfel de reevaluare, nu întrevăd decât o soluá¹­ie: Laura Kovesi, dimpreună cu DNA, să treacă, până la urmă, testul Băsescu de integritate á¹£i impará¹­ialitate.
Nu exclud total (á¹£i, recunosc, mi se întâmplă uneori chiar să mă amăgesc cu această posibilitate) ca doamna Kovesi să fi depăá¹£it limitele de care o suspectez á¹£i să lucreze din greu la pregătirea „žmarii capturi”. Dacă o fi aá¹£a, promit încă de pe acum că, la prezentarea publică a trofeului, mă voi mobiliza să-i dedic á¹£efei DNA, în premieră absolută, o odă mai ceva decât „žCorul vânătorilor”.

Contele de Saint GermainEditorialeAdrian Nastase,binomul SRI-DNA,casa din Mihaileanu,Constitutia Romaniei,Corul Vanatorilorprimarul Nichita,Dan Voiculescu,DNA,dosarul Flota,Elena Udrea,Guvern,juramantul judecatorilor si procurorilor,justitie canibala,Laura Kovesi,Legea 303/2004,Parlament,primarul Mazare,puteri in stat,santaj,spada lui Laertes,Victor PontaJurământul judecătorilor á¹£i procurorilor 'Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei,să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire.' Legea 303/2004, Art. 34 Conceptul de 'žjustiá¹­ie independentă' este, în terminologia politică, strict derivat din acela de 'žseparare a puterilor în stat'. În dicá¹­ionarele democraá¹­iei,...Blog politic si polemic