Scorul acestui articol
[Total: 29 voturi. Media: 4.2]

Jurământul judecătorilor ṣi procurorilor
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei,să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire.”
Legea 303/2004, Art. 34

Conceptul de „justiṭie independentă” este, în terminologia politică, strict derivat din acela de „separare a puterilor în stat”. În dicṭionarele democraṭiei, mult invocata independenṭă a justiṭiei se referă strict la relaṭia acesteia cu celelalte puteri statale (legislativă ṣi executivă) ṣi nicidecum la relaṭia ei cu TOṬI factorii cu care interacṭionează ṣi în slujba cărora este menită să funcṭioneze, cum ar fi, de pildă: legea ori interesul social. Justiṭia nu poate ṣi nu trebuie să fie independentă de lege ori de interesul social.
La noi se încurajează o anomalie care distorsionează complet geometria ce ar trebui să asigure echilibrul între puterile, teoretic egale, ale statului: pe de o parte Parlamentul ṣi Guvernul pot fi pulverizate, pur ṣi simplu (ceea ce se ṣi întâmplă), de parteneriatul discreṭionar procurori – judecători, fără ca respectivele instituṭii să se poată apăra eficient de eventuale abuzuri; pe de altă parte, orice încercare a legislativului de ajustare prin pârghii democratice a unor inadvertenṭe din noile coduri de procedură ṣi orice iniṭiativă a executivului în direcṭia, absolut legală, umanitară ṣi practicată peste tot, de a proceda, periodic, la amnistieri sau graṭieri (ca să mă rezum doar la acest exemplu) sunt întâmpinate din partea structurilor justiṭiei ṣi a portavocilor acestora cu o opoziṭie feroce ṣi cu scandaluri mediatice absolut furibunde. „Justiṭa este ameninṭată”, „justiṭia este în pericol”, „justiṭia este atacată”, „justiṭia este împiedicată să lucreze”, „justiṭia a devenit ṭinta corupṭilor cu gulere albe” etc. etc. etc.
S-a ajuns la un dezechilibru atât de grav, la o timorare atât de făṭiṣă a parlamentarilor ṣi guvernanṭilor din toate structurile operaṭionale, încât, administrativ, ṭara este de-a dreptul paralizată. Hoṭii din poziṭii de decizie nu mai au curaj să miṣte ceva nici măcar în direcṭia bună; cinstiṭii, de pe unde s-o mai fi rătăcit câte unul, se ṭin departe de orice semnătură ce aprobă finanṭări, căci, aṣa cum ne arată numeroase exemple, totul poate fi interpretat. Vine un nebun, îṭi face un denunṭ la ṣto, pentru că, într-un anumit moment, l-ai trimis la plimbare sau la spitalul 9 ṣi, până să te dezmeticeṣti, să te aperi, să-ṭi demonstrezi nevinovăṭia (altă inepṭie a justiṭiei noastre canibale), arestul preventiv te mănâncă.
Se împlineṣte un an de când parcarea din faṭa blocului meu a fost demolată (o jumătate de zi a durat demolarea), în vederea modernizării. Trebuiau asfaltaṭi 1000 mp ṣi trasate apoi niṣte dungi albe, cu var. Treabă de cel mult o săptămână, în mod normal. Ei bine, grandioasa lucrare stagnează ṣi acum pentru că primarul nu cutează să semneze bugetul pentru finalizarea proiectului. Omul mai are câteva luni de mandat ṣi se fereṣte ca dracu’ de tămâie să n-o ia cumva prin scaieṭi, să se pricopsească, taman la spartul târgului, cu vreun procuror prins ciuline de turul nădragilor săi.
– Ṣi-atunci ce-ai vrea? – vor sări intransigenṭii să mă desfiinṭeze. Să-i lase DNA-ul să fure in continuare, nestingheriṭi? Specimen de pesedist peltic ce eṣti! Îṭi plăcea cu Mazăre, era miṣto cu Nichita…?
Aṣ vrea, preablânzilor, ca această justiṭie să mă convingă că este de bună credinṭă, imparṭială ṣi nu o prelungire otrăvită, „spada lui Laertes”, a securistului resentimentar ale cărui gene paterne le poartă.
Cineva, cu apucături păgâne, se tot chinuie de-o vreme să ne îndese pe gât un idol de lut bine ṣlefuit cu laude deṣănṭate. Numele acestui surogat de Dumnezeu, la care suntem invitaṭi să ne închinăm fără a cerceta prea mult, este Laura Kovesi. O doamnă care, deṣi cu fiecare nouă zi de lucru îṣi mai încalcă o dată jurământul de profesie, conform căruia s-a angajat să-ṣi îndeplinească atribuṭiile ”cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire”, ne cere angelic, de câte ori are prilejul, încredere ṣi sprijin.
Eu, în Laura Kovesi, nu pot avea, deocamdată, încredere. De ce? Pentru că, zi de zi, domnia sa pică testul de integritate ṣi imparṭialitate cu nume de identificare Băsescu.
„Jur să respect Constituṭia” – ne-a promis, la înscăunare, doamna Kovesi. A jurat, deci, să respecte ṣi următoarele prevederi ale acesteia:
ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

De ce, atunci, îl privilegiază DNA-ul doamnei Kovesi pe Traian Băsescu închizându-i dosarele Flota ṣi Casa din Mihăileanu ṣi ṭinând la sertar, în nelucrare, atâtea documente ṣi mărturii care îl incriminează pe fostul preṣedinte în zeci de speṭe?
De ce DNA-ul doamnei Kovesi comite discriminări între Traian Băsescu ṣi marii lui adversari politici (Adrian Năstase, Dan Voiculescu, Victor Ponta), pe aceṣtia „lucrându-i” în regim de urgenṭă, cu multe semne de întrebare privind corectitudinea procedurilor ṣi argumentelor juridice utilizate împotriva lor iar pe Traian Băsescu ocolindu-l protector, plasându-l, flagrant, mai presus de lege?
Este această „neatingere de Băsescu” o atitudine integră ṣi imparṭială?
Sau o fi altceva? Cam ce ṣopteṣte târgul!
Unii vorbesc de ordine de imunitate pentru Traian Băsescu primite din afară. De la partenerii noṣtri strategici. Dacă-i aṣa, dacă doamna Kovesi se află sub comandă neromânească ṣi acceptă chiar să încalce Constituṭia ṭării sale pentru a îndeplini aceste ordine, atunci încadrarea ar putea fi, la momentul adevărului, trădare de ṭară.
Alṭii spun că ar fi vorba de recunoṣtinṭă. Doamna Kovesi pur ṣi simplu nu poate muṣca mâna care i-a semnat numirea într-o demnitate atât de înaltă. Delictul s-ar numi „părtinire” iar ṣefa DNA ar putea fi acuzată de sperjur ṣi toate cele ce derivă de aici.
Dar cea mai gravă dintre explicaṭiile care se vehiculează pe piaṭă în legătură cu pasivitatea DNA faṭă de Traian Băsescu este ṣantajul. Conform binecunoscutelor sale apucături ṣi criterii de selecṭie, TB nu ar fi numit pe cineva într-o poziṭie cheie fară ca, mai înainte, să se asigure că îl are la mână, pe acel cineva, cu fapte compromiṭătoare. Aṣadar ṣi doamna Kovesi ar fi ṭinută în lesă cu un astfel de secret. De-aici neatingerea lui Băsescu cu vreun dosar instrumentat de DNA, de-aici lipsa de reacṭie a capilor binomului SRI – DNA (altfel foarte arṭăgoṣi cu cei care-i critică) la multele ṣi gravele acuze pe care fostul preṣedinte le-a formulat la adresa lor, mai ales ca s-o apere pe Elena Udrea.
De-asta nu cred, deocamdată, în onestitatea Laurei Kovesi. Pentru că se împiedică, mereu, la testul Băsescu.
Vedeṭi? Spun DEOCAMDATĂ. Pentru că, dacă aṣ face abstracṭie de această poticneală, care mie-mi miroase, pestilenṭial, fie a sperjur, fie a ṣantaj, fie a trădare de ṭară, imaginea doamnei Kovesi ar putea primi ṣansa de a deveni, cu timpul, chiar cuceritoare. Pentru a face, însă, o astfel de reevaluare, nu întrevăd decât o soluṭie: Laura Kovesi, dimpreună cu DNA, să treacă, până la urmă, testul Băsescu de integritate ṣi imparṭialitate.
Nu exclud total (ṣi, recunosc, mi se întâmplă uneori chiar să mă amăgesc cu această posibilitate) ca doamna Kovesi să fi depăṣit limitele de care o suspectez ṣi să lucreze din greu la pregătirea „marii capturi”. Dacă o fi aṣa, promit încă de pe acum că, la prezentarea publică a trofeului, mă voi mobiliza să-i dedic ṣefei DNA, în premieră absolută, o odă mai ceva decât „Corul vânătorilor”.

Contele de Saint GermainEditorialeAdrian Nastase,binomul SRI-DNA,casa din Mihaileanu,Constitutia Romaniei,Corul Vanatorilorprimarul Nichita,Dan Voiculescu,DNA,dosarul Flota,Elena Udrea,Guvern,juramantul judecatorilor si procurorilor,justitie canibala,Laura Kovesi,Legea 303/2004,Parlament,primarul Mazare,puteri in stat,santaj,spada lui Laertes,Victor PontaJurământul judecătorilor ṣi procurorilor 'Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei,să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire.' Legea 303/2004, Art. 34 Conceptul de „justiṭie independentă” este, în terminologia politică, strict derivat din acela de „separare a puterilor în stat”. În dicṭionarele democraṭiei,...Blog politic si polemic