Scorul acestui articol
[Total: 1 voturi. Media: 5]


Există puține lucruri în viața mea cu care să mă mândresc plenar, fără teama că le-am înfrumusețat cu note de subiectivism. Unul dintre acestea este că am făcut Facultatea de Matematică a Universității București. Observați că nu am infatuarea să afirm că sunt matematician, acesta fiind un titlu aproape de noblețe, rezervat unor aleși.

Unul dintre acești aleși este academicianul Solomon Marcus. A împlinit anul acesta 85 de ani. Este probabil ultimul rămas dintre cei mandatați genetic să ne transmită, prin ștafetă directă, spiritul lui Moisil ori Onicescu ori Caius Iacob ori Mihoc ori Miron Nicolescu ori Gheorghe Vrânceanu. Puteti crede că am avut privilegiul să-i am ca profesori pe toți aceștia? Unora chiar le-am luat interviuri pentru revista studențească la care colaboram. Cum, atunci, să nu fiu mândru cu îndreptățire?

Solomon Marcus este un monument viu. El nu doar a împins matematica înainte pe traseele ei de rezistență. El a creat noi trasee ale acesteia, interdisciplinare, racordând-o nu doar spiritual ci și material cu arta. Este autorul primelor tratate de analiză a poeziei, filozofiei, lingvisticii folosind instrumentul matematic.

„Lingvistica matematică „“ 1963″, „Limbaj, logică, filozofie „“ 1968″, „Poetica matematică „“ 1970″, „Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematica  „“ 1975″, „Semiotica matematica a artelor vizuale „“ 1982″ sunt doar câteva titluri care au fost traduse în lumea mare cu statut de inițiatoare de domenii inexistente până atunci.

Cum eu mă delectez frecvent cu texte ale acestui clasic în viață, m-am gândit să vă împărtășesc și dumneavoastră, periodic, fragmente seducătoare, mai puțin cunoscute, din opera acestui creator de tip renascentist.

Lectură plăcută.

SINGURÄ‚TATEA MATEMATICIANULUI

Acad. Solomon Marcus

(discurs de recepție ținut in ziua de 27 martie 2008, in aula Academiei Romane)

Partea I-a

A fi matematician

A te pretinde matematician este o cutezanță pe care puține persoane in

cunoștință de cauză și-o pot permite. Și-a permis-o Norbert Wiener, in titlul

autobiografiei sale, după ce comunitatea matematică internațională l-a

recunoscut ca autor al unor importante noțiuni și rezultate matematice și ca un

deschizător de drumuri. Dar un alt autor, Paul R. Halmos, cu o foarte bună

reputație in matematică, insă cu o clasă sub aceea a lui Wiener, a fost mai

prudent și și-a intitulat volumul său de memorii „I want to be a

mathematician”(Doresc să fiu matematician). Avem deci in vedere pe

matematician in ipostaza sa majoră. Drumul către această țintă poate fi o

aventură care merită a fi relatată, chiar dacă ținta nu este efectiv atinsă.

Surpriza

Atunci cand am devenit membru titular al acestui inalt for de cultură, am

dorit să-mi prezint cat mai curand discursul de recepție. Dar am vrut să văd, in

prealabil, ce au spus in discursurile lor de recepție profesorii mei. Am căutat

deci discursurile prezentate de Simion Stoilow, Victor Valcovici, Octav

Onicescu, Gheorghe Vrănceanu, Miron Nicolescu, Gheorghe Demetrescu,

Grigore C. Moisil, Alexandru Ghika, Nicolae Teodorescu. Le-am căutat și pe

cele ale colegilor lor din alte centre universitare: Alexandru Myller, Octav

Mayer, Mendel Haimovici, Tiberiu Popoviciu, Gheorghe Călugăreanu.

Rezultatul acestei căutări a fost dezamăgitor: niciunul dintre ei nu și-a prezentat

un discurs de recepție. Faptul se explică, fără indoială, prin lipsa de libertate

care a existat in Romania atunci cand aceștia au fost primiți in Academie. Dar,

chiar așa stand lucrurile, mă simțeam oarecum stingherit și tot amanam

discursul meu.

Pe vremea cand Å¢ițeica ii răspundea lui Enescu

Mă aflu acum intr-un moment in care orizontul meu temporal nu mai este

foarte generos și de aceea m-am decis, după multe ezitări, să mă prezint in fața

acestui for, cu o incercare de recapitulare a unei vieți care mă umple de mirare.

Dacă profesorii mei nu și-au ținut discursul de recepție, am mers la

discursurile profesorilor profesorilor mei, ale celor pe care-i consider un fel de

bunici spirituali. Surpriza nu a lipsit nici aici, dar ea a fost una plăcută, plină de

semnificații.

In acele vremuri, cultura romanească avea o anumită unitate. Disciplinele nu

erau incă ferm constituite iar dialogul lor era modul normal de existență.

Inginerului, matematicianului și pedagogului Petrache Poenaru, care iși

consacrase discursul de recepție, rostit in anul 1871, lui Gheorghe Lazăr și școlii

romanești, i-a răspuns scriitorul George Sion. Fizicianului, chimistului și

matematicianului Emanoil Bacaloglu, care vorbise la 1880 despre calendar, i-a

răspuns scriitorul și inginerul Ion Ghica. Discursului despre Spiru Haret, rostit

de Gheorghe Å¢ițeica in 1914, i-a răspuns fizicianul și meteorologul Ștefan C.

Hepites. In 1933, compozitorul George Enescu iși prezintă discursul despre

scriitorul Iacob Negruzzi și despre intrarea muzicii la Academia Romană iar

răspunsul este dat de matematicianul Gheorghe Å¢ițeica. In 1936, matematicianul

Dimitrie D. Pompeiu iși consacră discursul chimistului Petru Poni și medicului

Ioan Cantacuzino, iar răspunsul este dat de un alt medic, Gheorghe Marinescu.

Putem recupera acest dialog al disciplinelor?

Frumoase vremuri! Iată insă că acum ne aflăm intr-o perioadă in care, din cu

totul alte motive decat cele care explică situația din urmă cu o sută ani, dialogul

disciplinelor se impune ca o necesitate majoră. Ați văzut insă cată mirare a

produs, in urmă cu cațiva ani, răspunsul dat de un matematician la discursul

rostit in această aulă de un critic literar. Disciplinele au proliferat peste măsură

și uneori se uită că valoarea lor culturală este dată și de capacitatea lor

comunicațională. Discursul de recepție al unui matematician nu se adresează

numai colegilor săi de breaslă, ci intregii comunități academice. Nu ascund că

am fost tentat de a invita pe un coleg dintr-o altă secție să-mi dea răspunsul; dar

a invins dorința de a mă adresa cuiva care este martor de multe decenii la

itinerarul meu spiritual și care are la activul său o remarcabilă operă de creație,

in bună măsură interdisciplinară.

A căzut in desuetudine discursul de recepție?

Trebuie totuși să ne intrebăm dacă discursul de recepție, in forma sa

tradițională, mai este actual. După cum ar fi cazul să ne intrebăm de ce nu se

mai practică decat rareori lecția de deschidere la cursurile universitare. Am

asistat, in această Academie, la splendide discursuri de recepție ale unor membri

de onoare din străinătate, in ciuda faptului că pentru ei statutul nu prevede acest

discurs. Cine poate uita prezența in această aulă a lingvistului Eugenio Coșeriu

sau a scriitorului Jean Lefevre D”™Ormesson? Este mai important momentul

titularizării decat cel al primirii in Academie? Dacă răspunsul este negativ „“ și

poate că acesta este cazul „“atunci n-ar trebui ca momentul primirii in Academie

să fie și cel al discursului de recepție (cel puțin pentru a fi consecvenți cu

denumirea acestui discurs)?

Duminica viitoare, partea a II-a a acestui discurs.

Contele de Saint GermainLecturi impartasiteAcademia Romana,Caius Iacob,Grigore Moisil,matematician,Singuratatea matematicianului,Solomon MarcusExistă puține lucruri în viața mea cu care să mă mândresc plenar, fără teama că le-am înfrumusețat cu note de subiectivism. Unul dintre acestea este că am făcut Facultatea de Matematică a Universității București. Observați că nu am infatuarea să afirm că sunt matematician, acesta fiind un titlu aproape...Blog politic si polemic