Obiectivitatea este un atribut care are consistență doar în mulțimea fenomenelor măsurabile fizic. Este o iluzie să pretindem că putem fi obiectivi în judecăți  atingând  domenii  cu variabile inefabile  precum estetica,  morala, politica. (mai mult…)
continuare...