Scorul acestui articol
[Total: 6 voturi. Media: 4.7]

Vă sună manelistic? Înseamnă că aveá¹­i ureche muzicală.
Dacă, după 25 de ani, mai există în politica românească un damf de rinoceri comuniá¹£ti mari consumatori de spirt pe pâine á¹£i de destine omeneá¹£ti fripte pe grătar de zeghe, acesta vine de la două personaje caricaturale, la fel de frumoase pe dinăuntru ca á¹£i pe dinafară: Traian Băsescu á¹£i Monica Macovei.
„žCine se aseamănă se adună” capătă o confirmare spectaculoasă nu doar prin alăturarea celor doi în construirea unui mutant juridic cu două capete antropofage, binomul SRI „“ DNA, dar á¹£i prin oamenii pe care ei i-au propus sau îi propun pentru a le propăá¹£i creaá¹­ia.
Nu Monicăi Macovei trebuie să îi fim recunoscători pentru Daniel Morar á¹£i Laura Kovesi?
Ei bine, ieri doamna Macovei a încercat să lovească din nou. Numele de cod al calamităá¹­ii pregătite: Cristina Guseth. O á¹­ară întreagă era să-á¹£i scrântească gâtul de uluială, în stop „“ cadrul la care a fost forá¹­ată de prestaá¹­ia doamnei Guseth în faá¹­a Comisiei Juridice a Parlamentului. Nu se poate să nu fi văzut la viaá¹­a voastră o găină iá¹­indu-á¹£i tărtăcuá¹­a á¹£i încremenind în ascultare ca la descântecul de gâlci. Cam aá¹£a a rămas á¹­ara noastră telespectatoare la circul oferit ieri sub cupola á¹£i în manejul Casei Poporului: blocată în contorsionism, năucită până la crampe de „žcap de lup” de ce vedea á¹£i nu putea să creadă.
Aá¹£a, deci, arată idealul cerut de piaá¹­ă: Cristina Guseth. Tânără, tehnocrată, liberă de odioasele partipriuri politice ce au otrăvit până azi societatea noastră, o autentică speraná¹­ă.
Această bâlbă de la justiá¹­ie, departe de a trăda incompetená¹­ă, este un indiciu asupra luptei gigantice care se dă pentru acest minister de către forá¹­e de influená¹­ă în faá¹­a cărora Dacian Cioloá¹£ nu se poate impune.
Deocamdată îl creditez pe domnul Cioloá¹£ cu bune intená¹­ii. Motivul? Acolo unde a fost lăsat să facă el însuá¹£i propuneri, s-a descurcat acceptabil. A primit însă á¹£i unele mutări în plic. Pe care a trebuit să le accepte, în preá¹­ul nominalizării sale. Doamna Guseth se numără printre acestea.
Cine, aá¹£adar, se bate pe Ministerul Justiá¹­iei peste capul lui Dacian Cioloá¹£? În opinia mea, sunt 4 mari jucători: 2 externi á¹£i doi interni. SUA á¹£i UE pe de o parte, binomul SRI „“ DNA á¹£i Klaus Johannis pe de altă parte.
În ciuda declaraá¹­iilor publice de viziune comună á¹£i solidaritate, între SUA á¹£i UE s-au înmulá¹­it în ultima vreme disonaná¹­ele. Criza refugiaá¹­ilor arabi á¹£i atentatele de la Paris reprezintă doar două, cele mai recente á¹£i vizibile, dintre loviturile primite de Europa în faá¹­a unei Americi neatinsă de acestea á¹£i simptomatic de placidă la efectele lor. Dacă mai adăugăm á¹£i scandalul VW, declaná¹£at în SUA, care costă Germania mult mai mult decât lasă aceasta să transpară, á¹£i coroborăm totul cu declaraá¹­ia lui Jean „“ Claude Juncker „žNu trebuie să lăsăm Washingtonul să dicteze relația noastră cu Rusia”, nu este greu să îná¹­elegem existená¹­a unor á¹­inte diferite în abordarea geo-strategică a celor două mari blocuri de putere, á¹­inte faá¹­ă de care România este, cumva, la mijloc.
Aá¹£adar, trebuie să acceptăm că, neexistând o armonie deplină între abordările de politică externă ale SUA á¹£i UE referitor la România, decidená¹­ii români sunt în multe cazuri obligaá¹­i să aleagă între ceriná¹­e divergente venite de la Washington á¹£i Bruxelles. Cum aleg ei?
În comparaá¹­ie cu preá¹£edintele Traian Băsescu, care, plecând de la sexualitatea licuricilor, á¹£i-a jucat tot mandatul pe mâna parteneriatului strategic cu SUA, preá¹£edintele Klaus Johannis pare a da unele semne, e drept, timide, de reorientare spre Europa. Trebuie însă să á¹­ină cont de o structură internă mai puternică decât el, binomul SRI „“ DNA, acest copil carpato-dunărean al CIA, care a demonstrat în ultimii ani că nu are rival în impunerea, pe cale democratică sau nu, a voiná¹­ei sale induse de la Washington.
Cristina Guseth este, cum bine se á¹£tie, o prietenă devotată a Monicăi Macovei, cea cu mare influená¹­ă la Bruxelles. Doamna Guseth conduce însă á¹£i fundaá¹­ia Freedom House România, stipendiată consistent, în decursul timpului, de SUA. Este, deci, á¹£i o prietenă a SUA. Desemnarea ei, în primă instaná¹­ă, pentru Ministerul Justiá¹­iei, încerca să împace, după părerea mea, á¹£i capra de Massachusetts á¹£i varza de Bruxelles. O prestaá¹­ie de coá¹£mar a candidatei a zădărnicit însă acest compromis.
á¹¢i astfel, prin aducerea în regim de avarie pe scaunul mult râvnit de la Justiá¹­ie a Ralucăi Prună (alt cadru de nădejde scos din jobenul Monicăi Macovei „“ valoarea ei, valoarea ei), se pare că UE á¹£i preá¹£edintele Johannis au obá¹­inut un oarece succes de parcurs în disputa cu cei care visau la o persoană mai ataá¹£ată valorilor transatlantice.
Traseele cruciale sunt marcate de borne.
Debarcarea lui Victor Ponta a fost doar una dintre borne, pentru cei ce á¹£i-au propus să conducă discreá¹­ionar România prin justiá¹­ie. Au atins-o! Acum, următoarea lor bornă este îndepărtarea luiTiberiu Niá¹­u, Procurorul General în funcá¹­ie. Acest corp străin trebuie extirpat. Va fi una dintre primele sarcini ale noului ministru al justiá¹­iei.
În final, un cuvânt de preá¹­uire pentru politicienii români în general á¹£i pentru pesediá¹£ti în special. Votul lor favorabil de ieri din Comisia Juridică á¹£i mai ales manifestarea liberă a coná¹£tiiná¹­ei á¹£i bunei lor crediná¹­e, îi recomandă drept niá¹£te derbedei fără pereche. Liviu Dragnea, acest Nae Girimea al briciului á¹£i pămătufului folosite pe invers, care pune bărbi în loc să le taie, secondat de mezelarul Zgonea al cărui singur semn de trecere prin viaá¹­a asta ternă este izul de usturoi pe care-l lasă în urmă, au arătat de ce trebuie ca PSD-ul să dispară. De-asta! Să vă fie ruá¹£ine, laá¹£ilor á¹£i vânduá¹­ilor!
P.S. La fiecare ieá¹£ire publică, Traian Băsescu îi critică pe corifeii binomului, preatemuá¹­ii Coldea á¹£i Kovesi, nu doar cu miá¹£touri muá¹£cătoare dar á¹£i cu un rictus de stăpân al inelelor în colá¹­ul gurii. Mă întreb cu ce i-o avea la mână atât de devastator încât aceá¹£ti lei ai junglei, care au băgat spaima în toá¹­i aleá¹£ii neamului, devin, în faá¹­a lui, mieluá¹£ei. Fără curaj, fără replică, fără demnitate. Oare vom afla vreodată?

Contele de Saint GermainEditorialea parlamentului,binomul SRI-DNA,CIA,Coldea,Comisia juridicaDacian Ciolos,Cristina Guseth,Daniel Morar,Freedom House Romania,Jean Claude Juncker,Klaus Johannis,Kovesi,Laura Kovesi,Liviu Dragnea,Monica Macovei,Nae Girimea,Procurorul General,PSD,Tiberiu Nitu,Valeriu Zgonea,varza de Bruxelles,Victor PontaVă sună manelistic? Înseamnă că aveá¹­i ureche muzicală. Dacă, după 25 de ani, mai există în politica românească un damf de rinoceri comuniá¹£ti mari consumatori de spirt pe pâine á¹£i de destine omeneá¹£ti fripte pe grătar de zeghe, acesta vine de la două personaje caricaturale, la fel de frumoase pe...Blog politic si polemic