Scorul acestui articol
[Total: 5 voturi. Media: 5]

„žSuntem parteneri NATO”! „žSuntem cetăá¹­eni europeni”!
Ce ne mai place să ne fudulim cu asta. Ni s-a oferit tertipul perfect pentru a evita eticheta de „žromâni”. Am scăpat de o povară. Mândri că nu mai suntem ce ne-a fost dat să fim, á¹­aná¹­oá¹£i că putem defila la carnavalul lumii fără pene de coá¹­ofană atârnându-ne, peiorativ, pe la betelii.
Dezbăraá¹­i de anacronisme. Cine mai vorbeá¹£te azi de patriotism?! Reminiscená¹­ă comunistă. „žGlobalizare” este cuvântul momentului la târgul de prostii cu moá¹­. Un fel de ghilotină pentru „žnaá¹­ionalism”. A fi cum te vor scenariá¹£tii noului feng shui mondial de supravieá¹­uire, a fi trendy, a fi cool, înseamnă a fi atom liber într-o lume a dictatului nerusinat practicat de granzi. Prea multe molecule stabile, adică naá¹­iuni puternice, cu personalitate, greu de dezbinat sau de adus la consens, nu reprezintă deloc pentru dâná¹£ii o opá¹­iune de digerat la masa negocierilor.
Până la urmă patriotismul este acel liant care poate asigura unei naá¹­iuni condiá¹­ia de monolit. Condiá¹­ia de „žmoleculă stabilă”. Între hotare săpate cu temeinicie de istorie, oameni de aceeaá¹£i limbă, cultură á¹£i idealuri ar trebui, prin patriotism, să se unească, să se regrupeze, să tindă spre masa critică a unei identităá¹­i naá¹­ionale indestructibile. Însă ei, granzii, nu au nevoie de aá¹£a ceva.
Cum se raportează, azi, România á¹£i românii la patriotism? Dezamăgitor!
Se poate numi patriot un preá¹£edinte care îá¹£i îndeamnă medicii să-á¹£i caute împlinirea în pribegie? Sau care încurajează grupuri mafiote să devalizeze, în interes personal, bugetul propriei á¹­ări?
Se pot numi patrioá¹­i acei ofiá¹­eri ai serviciilor secrete care, după ce au jurat crediná¹­ă pe drapel, se pun în slujba intereselor egoiste ale altei naá¹­iuni fără a se înfiora de oroarea că astfel îá¹£i vasalizează propria á¹­ară?
Se pot numi patrioá¹­i acei procurori implacabili, instruiá¹­i la á¹£coala spărgătorilor de celule naá¹­ionale, în spiritul cinic, demolator á¹£i lipsit de un minim internaá¹­ionalism al scopului care scuză mijloacele? Să distrugi, sub pretextul luptei anticorupá¹­ie, tot ce înseamnă industrie á¹£i capital românesc, punând pe tavă, golul de umplut, corporaá¹­iilor străine, pe care nu le atingi nici măcar cu un dosar de crimă organizată, o fi dragoste de á¹­ară?
Se pot numi patrioá¹­i acei politicieni care dau fuga să-á¹£i reclame á¹£i defăimeze á¹­ara prin forurile reci, scrobite á¹£i dispreá¹­uitoare de la Bruxelles ori Washington?
á¹¢i pentru ca lipsa de patriotism a acestei pleve, ridicată de ocultele internaá¹­ionale la cârma societăá¹­ii româneá¹£ti, să nu poată fi resimá¹­ită de popor în toată amăreala ei, MANIPULAREA a fost avansată, în regim de urgená¹­ă, la rang de prioritate naá¹­ională.
Manifestaá¹­iile de stradă ce au urmat autodafeului de la Colectiv au ridicat multe semne de întrebare.
1. Cum de o masă de oameni îndeobá¹£te pasivi, inerá¹­iali, nereceptivi la stimuli de turmă, se mobilizează deodată atât de eficient încât în 24 de ore cucereá¹£te á¹­ara á¹£i răstoarnă guvernul? S-a mai întâmplat asta, aproape identic, la prezidená¹­ialele din 2014. De ambele dăá¹­i în favoarea aceluiaá¹£ politician (KJ), susá¹­inut de generalul Coldea, á¹£i în defavoarea aceluiaá¹£ politician (VP), căzut în dizgraá¹­ia respectivului general;
2. Cum de niá¹£te FB-iá¹£ti eterogeni, neorganizaá¹­i, fără experiená¹­ă în catalizarea acá¹­iunilor străzii, au putut planifica o înlăná¹­uire atât de complexă de miá¹£cări de protest, nu doar în á¹­ară ci á¹£i în străinătate, cu precizări de zile, ore á¹£i oraá¹£e, pentru perioada 04.11 „“ 01.12, cu un punct culminant, de „žne luăm á¹­ara înapoi”, stabilit pentru 1 Decembrie (aá¹£a cum rezultă din Desfăá¹£urătorul Protestelor prezentat de senatorul Ioan Ghiá¹£e)?
3. Cum de, la o manifestaá¹­ie de protest având ca principală temă „žcorupá¹­ia ucide”, liderul incontestabil al mafiei politice din ultimii 10 ani, Traian Băsescu, nu a fost deloc vizat de scandările á¹£i lozincile demonstraná¹­ilor? Cum nici binomul SRI „“ DNA, care i-a închis dosarul Flota á¹£i care îl protejează pe faá¹­ă de rigorile justiá¹­iei adevărate?
4. Nedumerirea în legătură cu ocultarea lui Traian Băsescu de către manifestaná¹­i este accentuată á¹£i de prezená¹­a în piaá¹­ă, încă din data de 5 noiembrie, a galeriilor de fotbal. Cum bine ne amintim, la protestele din 2012 membrii acestor galerii au fost printre contestatarii cei mai vehemená¹­i ai fostului preá¹£edinte. Ce să se fi intâmplat între timp cu ei de au devenit atât de îngăduitori cu TB? Să fi primit vreun ordin cu ce să ceară á¹£i ce nu? Dacă da, de la cine?
5. á¹¢i tot despre galerii: cine să le fi chemat în piaá¹­ă? Prietenii victimelor de la Colectiv? Mă îndoiesc! Oamenii ăia nu aveau nevoie de á¹­opăitori printre ei, care să le altereze mesajele á¹£i să le discrediteze compasiunea faá¹­ă de cei aflaá¹­i în suferiná¹­ă. Se cunoaá¹£te, însă, de multă vreme, la ce stimuli sunt sensibile aceste grupări.
Coincidená¹­e, coincidená¹­e, coincidená¹­e!
Coincidená¹­e? Hai să fim serioá¹£i! Manipulare patentată!
Un cititor, semnat @Generaá¹­iaPro, mă critica zilele trecute pentru această opinie a mea privind manipularea Pieá¹­ei Universităá¹­ii de către profesioniá¹£ti ai genului. Argumentul lui era următorul: „žCu totii cunoastem acesti tineri, fie ca ne sunt nepoti, frati, prieteni sau prieteni ai celor mentionati anterior. Din experienta noastra cu ei, din discutii, avem impresia ca ei sunt / pot sa fie manipulati? Eu, personal, nu am avut niciodata succes cu acestia incercand sa ii conving sa faca un lucru cu care ei nu erau de acord”.
Unele persoane, precum cititorul de mai sus, au impresia că manipularea cuiva presupune, neapărat, complicitatea acestuia cu manipulatorul. Greá¹£it. Poá¹­i fi absolut onest, de perfectă bună-crediná¹­ă á¹£i, totuá¹£i, să fii manipulat. Fără să-á¹­i dai seama, fără să-á¹­i descoperi, în principii sau în logica asumată, vreo fisură. Nu întâmplător se spune că cel mai uá¹£or de manipulat sunt inocená¹­ii. Tocmai pentru că aceá¹£tia refuză să se protejeze cu filtrele suspiciunii, ale bănuirii celuilalt de ceva ce ei nu sunt în stare să facă.
Un excelent exemplu de manipulare profesionistă a unor oameni de bună crediná¹­ă ni-l furnizează evenimentele din decembrie 1989. Ultimul miting al lui Ceauá¹£escu, apoi canonadele cu teroriá¹£ti, au demonstrat în practică teorii despre psihologia mulá¹­imilor.
De ce s-o fi închis dosarul revoluá¹­iei? Nu cumva tocmai pentru că diversioniá¹£tii de ieri sunt păriná¹­ii diversioniá¹£tilor de azi? A-i condamna pe păriná¹­i înseamnă a-i inhiba pe fii. A-i face inapá¹­i să „žsalveze” naá¹­iunea atunci când aceasta stă la mâna soluá¹­iilor „žneconvená¹­ionale”.
Globalizare, patriotism, manipulare. Iată trei cuvinte cheie din paleta unui vocabular ce încearcă a portretiza, succint, România anului 2015. Globalizare = pierdere de identitate, patriotism = desuetudine, manipulare = simulacru de democraá¹­ie.
Restul e tăcere!

Contele de Saint GermainEditorialeautodafeul de la Colectiv,binomul SRI-DNA,Bruxelles,Ceausescu,cetateni europeni,dosarul Flota,Generalul Coldea,globalizare,Ioan Ghise,Klaus Johannis,nationalism,NATO,patriotism,pene de cotofana,Piata Universitatii,Victor Ponta,Washington'žSuntem parteneri NATO'! 'žSuntem cetăá¹­eni europeni'! Ce ne mai place să ne fudulim cu asta. Ni s-a oferit tertipul perfect pentru a evita eticheta de 'žromâni'. Am scăpat de o povară. Mândri că nu mai suntem ce ne-a fost dat să fim, á¹­aná¹­oá¹£i că putem defila la carnavalul lumii...Blog politic si polemic