Obiectivitatea este un atribut care are consistenţă doar în mulţimea fenomenelor măsurabile fizic. Este o iluzie să pretindem că putem fi obiectivi în judecăţi  atingând  domenii  cu variabile inefabile  precum estetica,  morala, politica. (more…)
continuare...