CROCHIUL DE MARŢI Citate din simbolistica culorilor: In diverse culturi, albastrul este un simbol religios care poate ţine spiritele la distanţă. Amuletele de culoare albastră au darul de a anihila „privirile rele”. Mulţi se grăbesc să tragă concluzii, să identifice pilde, acum, la nici o săptămână după ce un eveniment pământesc (moartea unui om) s-a întâmplat unei alcătuiri mai mult spirituale decât materiale: Adrian Păunescu. Eu cred că este pripit şi serveşte inevitabil prejudecăţilor şi nu adevărului, să te avânţi în construcţii speculative, la buza gropii, doar de dragul de a părea “pe fază”. Fără a ţine cont de timpii diferiţi de înjumătăţire a izotopilor celor 2 stări amintite, spirituală şi materială, cu care natura ne-a dotat pe toţi în configuraţia standard, apariţia erorilor de evaluare nu ţine de risc, de teoria probabilităţilor sau de geometria clopotului lui Gauss, ci de certitudine. Cred că e mai realist, dacă tot suntem…
continuare...