Umbra este o joacă a luminii de-a spiritul. Ea reţine din materie doar esenţa geometriei acesteia. Metafora iluziei. Prostia este o formă de subminare a spiritului. O rarefiere. Din cauza lacunelor care îi sunt specifice generează în jurul ei camuflaje derutante. Metafora confuziei. (more…)
continuare...