În ultimă instanţă, intelectualii sunt şi ei oameni.  Cu slăbiciuni, cu vicii, supuşi greşelii şi chiar prostiei. Până  la această reductie insă, ceea ce se presupune  a-i diferenţia de ceilalţi este proporţia, în alcătuirea lor, dintre instinctual, emoţional şi raţional. (more…)
continuare...