Lasii nostri preşedinti

  Motto: „Dacă văd o nedreptate şi nu fac nimic s-o îndrept, sunt laş". Confucius "Absenţa fricii e prima cerinţă a moralităţii; laşii nu pot fi niciodată morali". Mahatma Gandhi   Nu există risc mai mare pentru o ţară decât să aibă un preşedinte laş. Unii ar numi asta nu risc, ci blestem. Eu, însă,  nu vreau să merg chiar atât de dreptate. Blestemul are în el ceva implacabil. Riscul, uneori, rămâne doar o posibilitate neîmplinită. Ţara poate avea şansa ca, laşului care o conduce, istoria să nu-i pună la încercare temeritatea şi onoarea chiar pe durata mandatului său. Şi atunci, ea, ţara, nu pătimeşte de pe urma laşităţii lui, a preşedintelui. (more…)
continuare...