Scorul acestui articol
[Total: 32 voturi. Media: 4.2]

 

Se dedică lui Șerban Foarță care ne delectează nu doar cu atitudini ci È™i cu formulări memorabile.
Cum ar fi:
„žEu, minge, te caut, / Și tu eÈ™ti în aut!
sau
„žCît despre mine, unul, prefer să butonez un lift, o sonerie și, în fine, un bouton d amour!”

 

Întrucât, pentru faptele lor, toți cei ce au dat fără regret substanță putrefactă sintagmei „žIntelectualii lui Băsescu” vor ajunge în Infern, am putea să-i grupăm în cele ce urmează după cercul sau bolgia de destinație finală.

În viziunea lui Dante, infernul este ca o pâlnie cu vârful spre centrul pământului. Pâlnia are nouă subsoluri (cercuri), ce se succed, spre adâncime, în ordinea gravității păcatelor celor care le populează. Trădătorii sunt în cercul 9, ultimul, iar în penultimul, deasupra lor, îÈ™i ispăÈ™esc pedepsele mincinoÈ™ii de toate felurile, stivuiți în 10 bolgii.

Am primit, cu ceva timp în urmă, o scrisoare surprinzătoare. Fusese provocată de un articol pe care l-am postat pe blogul acesta mai demult, articol intitulat „žMulțumesc, Șerban Foarță” (https://www.conteledesaintgermain.ro/multumesc-serban-foarta/28-11-2010). Scrisoarea era asumată de 11 intelectuali din partea de Românie fost imperială, cu nume È™i semnătură, care recunoÈ™teau că, orbiți de propria lor bună-credință È™i de speranță, s-au numărat, o vreme, printre susținătorii lui Traian Băsescu. Medici, oameni de litere, juriÈ™ti, cadre universitare, cu mai multe cărți publicate la activ, dintre care unele chiar la edituri din străinătate, confirmau prin acele rânduri (pe care nimic în afară de conÈ™tiința lor nu le-a dictat) că au greÈ™it. Mai mult, îÈ™i încheiau această formă de exorcism, de alungare a diavolului din sinele lor prin mărturisire, smerindu-se:

„žvă rugăm să ne iertați, am sprijinit un monstru!„.

 

Rugămintea expresă a semnatarilor a fost să nu public acea scrisoare. Le-am respectat-o È™i le-o respect în continuare. Am simțit însă nevoia să evoc scrisoarea lor acum, provocat fiind de niÈ™te lecturi recente surprinzătoare.

***

Generalul (r) Aurel Rogojan, fost È™ef de cabinet al lui Iulian Vlad între 1977 „“ 1985, activ în cele mai înalte poziții ale Securității ceauÈ™iste până în 1989 È™i apoi, după 1989, ale SRI, a început (după trecerea sa în rezervă în 2006) să aducă la lumină crâmpeie de adevăr, bine tăinuite până atunci în fiÈ™etele de maximă confidențialitate ale serviciilor secrete. Unele dintre acestea mi se par uluitoare È™i edificatoare în egală măsură pentru înțelegerea câtorva dintre „žciudățeniile” fenomenului supranumit „žintelectualii lui Băsescu”.

În volumul „žFereastra serviciilor secrete”, publicat de editura Compania în 2011, Aurel Rogojan a inclus două capitole relevante pentru fenomenul amintit:

  1. „žTismăneanu È™i Patapievici: sub zodia noilor cominformiÈ™ti” È™i
  2. „žÈ˜coala de la PăltiniÈ™”.

 

Pentru cei interesați de adevărul pur tehnic, cele două capitole trebuie citite integral. Eu spicuiesc doar câteva fraze, care pun accentul mai brutal pe anumite aspecte dezvăluite de Aurel Rogojan.

Despre Vladimir Tismăneanu:

„žVladimir Tismăneanu, fiul militanților comuniÈ™ti Leonte Tismăneanu È™i Hermina Marcusohn, a „žemigrat” în SUA în 1981, când doar agenții din Securitate, Direcția Informații Externe, aveau parte de asemenea privilegii”.

„žPlecarea lui VT în străinătate s-a realizat pe „žfirul scurt”. Pentru cine nu È™tie, e vorba de o intervenție pe telefonul „žS”, deținut numai de demnitarii cu rang ministerial. O bună prietenă a mamei lui VT, pe care la Moscova se conta într-o eventuală debarcare a lui CeauÈ™escu printr-o miÈ™care din interiorul conducerii partidului, a făcut o asemenea intervenție.”

„žS-a arătat că obiectivul (VT) a avut puncte de sprijin în Venezuela, aceasta fiind ultima țară de tranzit spre SUA. Nota bene: Spionajul României nu a folosit Venezuela sau Mexic [ ] pentru acomodarea agenților cu destinația SUA sau Canada, deoarece spațiile respective erau fieful KGB”.

Despre Horia Roman Patapievici:

„žDespre HRP s-a afirmat, mai mult sau mai puțin explicit că ar avea legături cu afaceri secrete ale unor servicii străine, ca activ È™i totodată nociv agent de influență. Avem, din păcate, È™i o tradiție a trădării, prin care unii s-au definit dintotdeauna. Este È™i cazul familiei Dionis È™i Odarca Patapievici, un cuplu informativ creat de NKDV la începutul anilor 40 în Cernăuți È™i infiltrat apoi în secția Gestapo-ului din Viena, de unde în 1947 „“ 1948 s-a petrecut maÈ™rutizarea în România”.

„žCă „žMicul Furer” nu poate fi decât într-o tabără adversă României este un loc comun. Istoria acestei întâmplări ne oferă suficiente elemente ca să înțelegem apetența lui HRP pentru imitarea „“ în fizionomie, gesturi È™i atitudini „“ a caporalului Adolf Hitler. Pentru apucăturile sale de călău al valorilor naționale È™i pentru fecaloidizarea limbajului public, HRP, demn descendent al unui gestapovist „“ enkavedist, merită numele de serviciu de „žMicul Furer” al culturii române peste hotare”.

Despre Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu:

„ž Școala de la PăltiniÈ™” nu poate fi expediată prin notații lapidare. În ultimă instanță, Noica, în calitate de „žagent formator ideologic” sau de „žrăzboi politic” al Intelligence Service, È™i-a asumat misiunea de a forma 10 propagandiÈ™ti ai sistemului de valori occidentale. Fiecare  din cei zece, la rândul său… È™i tot aÈ™a, mai departe, până la coagularea unei elite conducătoare”

„žGabriel Liiceanu È™i Andrei PleÈ™u „“ mi-a relatat coordonatorul contraspionajului britanic din acea perioadă „“ È™i-au sporit frecvența vizitelor la Vila 23 atunci când Noica le-a pus în evidență posibilitățile sale de a-i sprijini să obțină burse de studii în Occident. [ ]. Andrei PleÈ™u era discipolul ascultător È™i silitor. Gabriel Liiceanu era mai îndrăzneț, uneori chiar uÈ™or impertinent”.

„žLegătura lui Noica cu serviciie speciale britanice data de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Prima sa soție, Wendy Muston, s-a aflat la post în România ca trimisă a Intelligence Service. [   ]. Noica a fost inclus È™i într-un celebru „žlot al spionilor britanici în România”, cunoscut ca „žrețeaua Tomaziu”.

„žDacă Noica ar mai trăi È™i ar auzi ce a dorit să afle un discipol al său (Andrei PleÈ™u, n.a.) din volumele dosarului maestrului (cele rămase clasificate) È™i-ar revizui demersul inițial, iar Fundația Noua Europă, prin care continuă să fie subvenționat, ar putea fi exclusă de la finanțarea externă”.

„žUn alt discipol (Gabriel Liiceanu, n.a.) îi datorează lui Noica moÈ™tenirea Editurii Politice, căci acest cadou nu i-a venit de la FSN, ci ca urmare a unei solicitări externe către un lider marcant al Frontului din partea organizației secrete Pinay Circle”.

***

AÈ™adar, nu celor din prima linie a comandoului antinațional supranumit „žIntelectualii lui Băsescu” li se datorează titlul acestui articol. Nici nu avea cum, din moment ce, iată, unii dintre ei au ales să trădeze România pe la Est, ceilalți pe la Nord.

Întrebarea mea de încheiere nu este „žcum de aceÈ™ti oameni nu-È™i recunosc È™i nu-È™i asumă greÈ™eala de a fi susținut liderul politic ce a făcut cel mai mare rău României, după 1989″?. Aici mă ajută să-mi răspund inteligența populară: „žCine se aseamănă, se adună”, „žCum e turcul, È™i pistolul”, „žAÈ™chia nu sare departe de trunchi” etc.

Marea mea nedumerire este cum de a fost posibilă reunirea acestora într-o echipă comună? Și cum de „žFactorul Intern” despre care Aurel Rogojan ne spune (într-o carte editată recent: „žFactorul Intern „“ România în spirala conspirațiilor” „“ editura Compania, 2016) că ar fi ultima redută È™i speranță în fața „žstafiei antipatriotismului deÈ™ănțat È™i a trădării naționale” rămâne, încă, atât de pasiv la toate asalturile furibunde ale ocultei internaționale întru distrugerea identității È™i mândriei noastre naționale.

Cele două cărți ale lui Aurel Rogojan amintite aici trebuie neapărat citite. Publicarea lor constituie un eveniment editorial în episoade, ce nu ar trebui să îi lase indiferenți pe cei interesați de istorie dar, mai ales, de actualitatea politică din România.

Contele de Saint GermainEditorialeandrei plesu,Aurel Rogojan,bolgie,Constantin Noica,Dionis Patapievici,Editura Compania,Editura Politica,Factorul Intern,Fereastra Serviciilor Secrete,Gabriel Liiceanu,gestapo,Hermina Marcusohn,Horia Roman Patapievici,Infernul lui Dante,intelectualii lui Basescu,Intelligence Service,Iulian Vlad,KGB,Leonte Tismăneanu,micul Furer,NKVD,Odarca Patapievici,Paltinis Vila 23,Pinay Circle,reÈ›eaua Tomaziu,Scoala de la Paltinis,securitate,Serban Foarta,SRI,Vladimir Tismaneanu,Wendy Muston  Se dedică lui Șerban Foarță care ne delectează nu doar cu atitudini ci È™i cu formulări memorabile. Cum ar fi: 'žEu, minge, te caut, / Și tu eÈ™ti în aut! sau 'žCît despre mine, unul, prefer să butonez un lift, o sonerie și, în fine, un bouton d amour!'   Întrucât, pentru faptele lor, toți...Blog politic si polemic