Farsa cu Boc prim-ministru

(Comentariu postat la articolul Alinei Mungiu Pippidi publicat în RL din 18 nov. 2010 și intitulat "Stimate domnule prim "“ ministru", articol ce poate fi citit accesând linkul ) Atâta vreme cât ne vom adresa stafiilor pentru a rezolva treburile țării, nu vom putea fi cu mult mai credibili decât Roberta Anastase numărând voturile spiritelor portocalii bântuind Casa Poporului. Doamnă Pippidi, vă complaceți într-o convenție contraproductivă: acea de a vă adresa unei ficțiuni, unei funcții cu titular virtual, Emil Boc, dând astfel senzația că acceptați, chiar cauționați, impostura. Știți bine că prim "“ ministrul Emil Boc nu există. Stiți bine care este personajul ubicuu ce se ascunde în dosul acestei holograme. Înțeleg că abordarea dv., fiind una instituțională, care încearcă să dea fond formelor înmatriculate, nu poate opera cu substituenți având cartea de munca la altă adresă decât cea oficial declarată. Totuși ar trebui să găsiți o formă de direcționare…
continuare...